WIE ZIJN WE

Spectrum Bewindvoering is een laagdrempelig bewindvoerderskantoor in Heino met als kenmerk een persoonlijke benadering. Communicatie is ons sterke punt. Bij ons bent u geen nummer. Wij blijven persoonlijk en betrokken. Wij werken in het financiële belang van onze relaties en op basis van respect en ethiek.

 

Wij behartigen de belangen van mensen die, om wat voor reden dan ook, niet (meer) in staat zijn zelf hun financiële zaken goed te regelen of hulp nodig hebben in verband met schulden. Spectrum Bewindvoering neemt deze zorgen en verantwoordelijkheden voor u, familie of hulpverlener, uit handen.

Spectrum Bewindvoering vindt kwaliteit, ethiek en betrouwbaarheid één van de basisprincipes van onze dienstverlening. Wij zijn daarom aangesloten bij de branchevereniging Horus en werken dan ook in het verlengde van de kwaliteitsverordening van Horus.

 

Wij voldoen tevens aan alle richtlijnen en voorwaarden conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in werking getreden per 1 april 2014.

Heeft u na het bekijken van onze website nog aanvullende vragen of wenst u een afspraak?

Graag verwijzen wij u door naar ons contactformulier of bel ons gerust op 0572-700200.

Spectrum bewindvoering rood oranje groen