SCHULDEN

Mocht er bij de intake sprake zijn van schulden of beslagleggingen waardoor uw financiën structureel verkeerd lopen, dan vragen wij samen met u beschermingsbewind aan.

 

Spectrum Bewindvoering richt zich in eerste instantie op het stabiliseren van de inkomsten en uitgaven. Hierdoor ontstaat rust. Ook wordt er op deze manier voor gezorgd dat er in principe geen verdere schulden ontstaan. Let wel, Spectrum bewindvoering biedt geen garantie op schuldenvrij zijn!

 

Afhankelijk van de situatie regelen wij voor u haalbare betalingsregelingen met schuldeisers, bekijken we of er recht is op aanvullend inkomen en berekenen wij  uw correcte beslagvrije voet en vragen vervolgens de deurwaarder de teveel ingehouden gelden terug te storten.

Wij verzorgen voor u de aanvraag schuldregeling of schuldsanering alsmede de verdere begeleiding van dit traject gedurende de looptijd van de schuld- of saneringsregeling bij de desbetreffende gemeente of kredietbank.

 

Indien de schulden via de gemeente of betalingsregelingen niet geregeld kunnen worden, verzorgen wij de toeleiding naar de WSNP en dat via deze weg wellicht uw schulden worden opgelost.

 

Ook als u in de WSNP zit en voor het slagen van dit traject wordt u gevraagd om een beschermingsbewindvoerder te zoeken, wil Spectrum Bewindvoering u graag van dienst zijn. Ook in deze situatie vragen wij samen met u de rechtbank om uw bewindvoerder te worden.

Spectrum bewindvoering rood oranje groen