BESCHERMINGSBEWIND

Reden voor het instellen van beschermingsbewind is bijvoorbeeld wanneer iemand moet worden opgenomen of verblijft  in een zorginstelling zoals een verpleeghuis of psychiatrische inrichting. Maar ook ouderdom, ziekte of andere omstandigheden kunnen er voor zorgen dat de financiën niet meer optimaal kunnen worden beheerd door de desbetreffende persoon en waardoor financiële begeleiding  noodzakelijk wordt. Ook voor schulden wordt regelmatig bewindvoering aangevraagd bij de rechtbank.

 

Mensen kunnen er voor kiezen om iemand uit de familie te benoemen tot bewindvoerder. Risico is dat hierdoor de familiebanden onder druk kunnen komen te staan. Soms is er in de familie te weinig deskundigheid en kennis aanwezig om deze belangen goed te behartigen. Tot slot kunnen ook reisafstand en gebrek aan tijd een belemmering vormen om bewindvoering binnen de familie te regelen.

Door het inschakelen van Spectrum Bewindvoering als professioneel bewindvoerder, worden familieleden en hulpverleners ontlast en spelen bovenvermelde problemen niet meer. Wij regelen niet alleen de reguliere administratie en betalingen, maar ook de diverse toeslagen, heffingskortingen, subsidies en bijzondere bijstandsaanvragen. Tevens verzorgen wij de aangifte Inkomstenbelasting. Spectrum Bewindvoering is altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op gebied van onder meer de sociale wetgeving, erfrecht, belastingwetgeving en schuldenproblematiek en houdt deze kennis up-to-date.

 

Vanzelfsprekend verantwoorden wij ons één keer per jaar aan de kantonrechter, die beoordeeld of wij het financieel beheer goed hebben uitgevoerd.

Spectrum bewindvoering rood oranje groen